Algemene voorwaarden

Als u op reis gaat of wanneer u een vakantie wilt boeken, wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en informatie over onze excursiereizen.

ANVR reisvoorwaarden – www.anvr.nl
Van der Biesen Travel/Kupers Reizen is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze reisgidsen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure. De brochure bevat tevens de ANVR- Boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan om.

Garantiefonds Reisgelden – www.sgr.nl
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in ons programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds – www.calamiteitenfonds.nl
Van der Biesen Travel/Kupers Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. All onze reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Duurzaam toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR- reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide coördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.travel. Wij steunen actief de ANVR en ECPATNL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Keurmerk busbedrijf – www.sktb.nl
Als u bij Kupers Reizen in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende:

  • Men werkt volgens de strenge regels van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf.
  • Elk half jaar wordt het busbedrijf daarop gecertificeerd.
  • Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR.
  • De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd.
  • De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid.
  • Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR busclassificatie: Comfort Class of Tourist Class.
  • Mocht er onverhoopt iets misgaan: uw keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd.

Kortom: veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u met vakantie en daarom kiest u voor Van der Biesen Travel, een Keurmerk Touringcarbedrijf.

Check zelf! Het Keurmerk Touringcarbedrijf kan met directe ingang worden ingetrokken. Controleer dus of uw touringcar is voorzien van een actueel keurmerk. Bij de entreedeur is de keurmerksticker met het jaartal aangebracht. Kies voor Van der Biesen Travel, dan kiest u voor het Keurmerk Touringcarbedrijf.

U reist per Keurmerk COMFORT CLASS touringcar 
Onze reizen worden uitgevoerd met Comfort Class touringcars. Deze touringcars beschikken onder andere over luchtvering, dubbele beglazing, een stereo-installatie, toilet, koelkast/bar, koffiezetapparaat en airconditioning. Uw stoel is 35° verstelbaar en heeft een stoelafstand van minstens 85 cm, verstelbare voetsteunen en klaptafeltjes.
* op enkele meerdaagse reizen maakt Kupers Tuinreizen gebruik van Royal Class bussen.
* tijdens enkele dagtochten, kan het zijn dat er niet volledig aan Comfort Class voldaan wordt.

Boeken: Wanneer u één van de reizen in deze brochure wilt boeken, dan is dit mogelijk door het boekingsformulier in te vullen en op te sturen, door online via onze website te boeken of door telefonisch contact op te nemen. Uw boeking is direct bindend en kan na uw (digitale) ondertekening of het versturen van de boekingsbevestiging na een telefonische boeking niet meer kosteloos geannuleerd worden.

Annulering: Mocht u onverhoopt uw reis moeten annuleren, dan rekenen wij conform de ANVR Consumentenvoorwaarden de volgende kosten door:
– Tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom
– Vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
– Vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
– Vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
– Vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
– Vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
– Op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Wanneer Kupers Tuinreizen de annulering buiten werkdagen ontvangt (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur), dan worden de annuleringskosten gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag. De kosten voor een niet te retourneren entreekaart zoals een ticket voor de RHS Chelsea Flower Show worden altijd voor 100% doorberekend.

Verzekering: De annuleringskosten zijn verzekerd indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en moet annuleren volgens een voor de annuleringsverzekering geldige reden. Tijdens het boeken van uw reis kunt u via Kupers Tuinreizen een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. De annuleringsverzekering kan tot uiterlijk zeven dagen na uw boeking bij Kupers Tuinreizen afgesloten worden. In plaats van annuleren, is het eventueel ook mogelijk om uw reis om te boeken of een andere reiziger aan te melden, zie hieronder voor meer informatie en de voorwaarden.

Omboeken: Indien u heeft geboekt, maar op de reisdatum onverwachts toch niet meer in staat bent om te reizen vanwege bijvoorbeeld een huwelijk, geboorte, diploma uitreiking of een andere reden, dan is het mogelijk om uw reis om te boeken. Dit is tot twee maanden voor vertrek mogelijk, mits de vertrekdatum niet meer dan drie maanden afwijkt van de oorspronkelijke reisdatum en de nieuwe reissom niet lager is.

In-plaats-stelling: Indien u of een medereiziger onverwachts niet mee op reis kunnen, dan is het mogelijk om in plaats daarvan kosteloos een andere persoon aan te melden. Dit kan tot uiterlijk zeven dagen voor vertrek.

Vertrekgarantie: Voor alle reizen geldt een minimumdeelname. Beneden dit aantal kan een reis niet worden uitgevoerd. Hiervan ontvangt u tijdig bericht. De uiterlijke termijn hiervoor is 21 dagen voor vertrek. In alle gevallen bieden wij u een alternatief. U bent niet verplicht om het aangeboden alternatief te accepteren. Maakt u geen gebruik van het alternatief, dan ontvangt u reeds betaalde gelden retour. Wanneer het vertrek van een reis (bijna) gegarandeerd is, wordt dit op onze website bij de betreffende reis vermeld.

Betalingen: Op meerdaagse reizen vragen wij een aanbetaling van 25% van de reissom, verhoogd met een eventueel afgesloten annuleringsverzekering en de administratiekosten. De resterende reissom dient uiterlijk vier weken voor vertrek betaald te worden. Hiervoor ontvangt u ca. zes weken voor vertrek een nieuwe factuur, waarop uw reeds gedane aanbetaling in mindering is gebracht en de kosten van de entreegelden zijn toegevoegd. De betalingstermijnen vindt u op uw bevestiging/factuur. Indien u binnen zes weken voor vertrek boekt, dient u direct de volledige reissom te betalen. We vragen u vriendelijk om bij uw betaling(en) altijd duidelijk uw reserveringsnummer te vermelden.

Entreegelden: De entreegelden voor de tuinen zijn niet inbegrepen in de reissom. De gepubliceerde bedragen voor de entreegelden, te vinden bij elke reis onder het kopje ‘Vertrekdata en prijzen’, zijn een indicatie gebaseerd op de tarieven van voorgaande jaren. Mede door veranderende wisselkoersen en mogelijke veranderingen in programma’s kunnen de uiteindelijke entreegelden afwijken van de gepubliceerde bedragen. Het is alleen nog mogelijk om de entreegelden vooraf te voldoen: u kunt deze niet meer contant bij de chauffeur in de bus voldoen. Het definitieve bedrag voor de entreegelden wordt, vanwege eventuele programmawijzigingen en in het geval van reizen naar Denemarken en Groot-Brittannië vanwege de wisselkoers, ca. 6 weken voor vertrek bij het versturen van de restantfacturen bepaald. Op dat moment wordt het bedrag voor de entreegelden toegevoegd aan uw boeking. Hierdoor wijkt uw totale reissom op de restantfactuur af van het bedrag dat op eerder ontvangen facturen heeft gestaan. Omdat er vaak introducties, rondleidingen, koffie en/of gebak bij een tuinbezoek inbegrepen zijn, wijken de entreegelden vaak af van de bedragen die u ter plaatse ziet.

Onder voorbehoud: Deze brochure is in oktober 2019 gedrukt. Sindsdien kunnen er wijzigingen zijn opgetreden in de aangeboden reizen. Het kan voorkomen dat de programma’s vanwege onvoorziene omstandigheden gewijzigd moeten worden. We publiceren het correcte programma wanneer mogelijk op onze website en informeren u in de reisbescheiden over de gemaakte wijzigingen. Bij aanpassingen die op het laatste moment gemaakt worden, zal de chauffeur u in de bus op de hoogte stellen.

Kupers Tuinreizen behoudt het recht om de reissom te wijzigen als veranderingen in de vervoerskosten, brandstofkosten, verschuldigde heffingen en/of wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Deze verhogingen zullen altijd netto en zonder opslag doorberekend worden en bedragen nooit meer dan 8% van de reissom.

Brexit: Deze brochure is gedrukt voor 31 oktober 2019 op het moment dat de gevolgen van de Brexit nog niet duidelijk waren. Mogelijk heeft deze gevolgen voor de wisselkoers (zie kopje ‘Onder voorbehoud’), de paspoortcontroles, drukte bij de overtocht, et cetera. Kupers Tuinreizen probeert deze gevolgen voor u zo veel mogelijk te beperken, maar is hierin afhankelijk van externe factoren die niet altijd te controleren zijn.

Benodigde grensdocumenten: Voor alle buitenlandse reizen dient u in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart). U dient er zelf zorg voor te dragen dat u over de juiste documenten beschikt. Een identiteitskaart is in ieder geval tot 31 december 2020 een geldig document om mee naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Overtocht: Wanneer de reis naar Groot-Brittannië gaat, staat bij elke reis met een icoon aangegeven hoe de overtocht gemaakt wordt. Meer informatie hierover kunt u vinden op pagina 6 en 7. Het kan gebeuren dat de wijze van overtocht na publicatie van deze brochure gewijzigd wordt, omdat de meeste overtochten op het moment van publicatie van deze brochure nog niet geboekt kunnen worden. Op het moment dat deze boekingssystemen open gaan, doen wij ons uiterste best om de gepubliceerde overtocht vast te leggen, maar helaas is dit vanwege de grote internationale vraag niet altijd mogelijk. In zulke gevallen wijken we uit naar een gelijke overtocht op een eerder of later tijdstip, of kiezen we voor een alternatieve overtocht. Zo bent u in ieder geval altijd verzekerd van een overtocht naar Groot-Brittannië.

Speciale wensen en voorkeuren: Indien u specifieke wensen heeft tijdens uw reis, willen wij u vragen deze vooraf aan ons voor te leggen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dieetwensen, allergieën, gevoeligheden en specifieke kamerwensen. We doen onze uiterste best om rekening te houden met uw wensen, maar kunnen helaas nooit 100% garanderen dat uw wens gerealiseerd wordt. Een voorkeur kunt u tijdens het boeken als preferentie doorgeven. Indien het wel of niet boeken van een reis van deze preferentie afhangt, dan boeken wij een essentie voor u. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Voorkeuren op medische gronden zullen wij altijd proberen tegemoet te komen.

Roken: Het is wettelijk verboden om te roken in de touringcar.

Bagage: Per persoon mag u één koffer/tas van maximaal 23 kilo en één stuk handbagage meenemen. Wanneer u kleine, extra tassen meeneemt, zoals een schoenentas, adviseren wij u om deze mee te nemen in de bus en deze onder uw stoel of boven in het bagagevak te leggen. Hierdoor verkleint u de kans op verlies of schade die mogelijk voor kan komen wanneer u deze in het ruim tussen de grote koffers legt. Het is bij Kupers Tuinreizen mogelijk om tijdens uw tuinreis planten aan te schaffen en in de bus mee te nemen. Hiervoor reserveren wij een apart vak in het ruim van de bus. Het meenemen van planten is op eigen risico en Kupers Tuinreizen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer uw plant tijdens de reis schade oploopt.

Munteenheden en pinnen: In veel tuinen kan gepind worden, maar er zijn enkele uitzonderingen waar u uw aankopen contant af dient te rekenen, waardoor het handig is om op een tuinreis contant geld mee te nemen. Wanneer u naar een land met andere munteenheid reist, dient u met de plaatselijke munteenheid te betalen. Tegenwoordig kunt u buitenlandse munteenheden het gemakkelijkst bij een geldwisselkantoor halen, daar de meeste banken deze service niet meer aanbieden. Kupers Tuinreizen kan helaas niet garanderen dat u op de eerste reisdag onderweg kunt pinnen. Bij reizen naar Groot-Brittannië waarbij de overtocht per ferry gemaakt wordt, is het mogelijk om aan boord te pinnen of contant geld te wisselen, echter betaalt u hier vaak wel een hoge(re) wisselkoers. Let op: het Verenigd Koninkrijk is sinds 2017 bezig om oude bankbiljetten te wisselen voor nieuwe bankbiljetten. Dit betekent dat oude bankbiljetten niet meer geldig zijn en niet meer bij winkels, tuinen en hotels worden aangenomen. Oude bankbiljetten kunt u nog wel inleveren bij een Engelse bank.

Bijkomende uitgaven: Alle reizen zijn op basis van halfpension, wat inhoudt dat het ontbijt en diner in de reissom zijn inbegrepen. Lunches zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven. In het programma houden we er rekening mee dat u rond lunchtijd een tuin, stad of dorp bezoekt waar voldoende lunchgelegenheid aanwezig is. Voor de lunch kunt u rekening houden met circa £ 10 of € 12, uiteraard afhankelijk van uw eigen wensen en budget.

Slecht ter been: Tijdens onze reizen is een zekere mobiliteit vereist. In veel tuinen vindt u trappen, graspaden, kiezelpaden en andere ongelijke ondergronden die niet altijd rollator- of rolstoelvriendelijk zijn. Als hulpmiddel om te bepalen of de reis voor u geschikt is, is elke reis voorzien van een icoon dat aangeeft welke intensiteit de reis heeft. Meer informatie over de iconen en hun omschrijving vindt u op pagina 6. Indien u afhankelijk bent van een rollator of rolstoel, dan raden wij u aan een medereiziger mee te nemen. Het is alleen mogelijk om een rollator of opklapbare rolstoel mee te nemen indien u dit vooraf heeft doorgegeven. U of uw medereiziger dienen in staat te zijn om deze zelfstandig in en uit het bagagevak te halen.

Reisbescheiden: U ontvangt de laatste reisinformatie circa tien werkdagen voor vertrek. Deze informatie wordt alleen naar de hoofdboeker gestuurd. De reisbescheiden worden standaard per post verstuurd, tenzij u bij het boeken aangeeft dat u de informatie graag digitaal ontvangt. In dit geval krijgt u €2,50 korting op uw boeking en ontvangt u de reisbescheiden per mail. Bij het digitaal boeken kunt u hiervoor een kortingscode invoeren.

Alleen reizen: U kunt bij het boeken aangeven wanneer u graag een eenpersoonskamer wenst. Het aantal eenpersoonskamers is vaak beperkt. De genoemde toeslagen voor eenpersoonskamers worden door de hotels vastgesteld. U dient hierbij te allen tijde uit te gaan dat u een eenpersoonskamer krijgt. Alleen wanneer er specifiek bij het kamertype vermeld staat dat u een tweepersoonskamer voor alleengebruik boekt, dan krijgt u deze ook. Individuele reizigers zullen nooit bij elkaar op de kamer geplaatst worden. Indien u een kamers wenst te delen, dient u zelf een kamergenoot aan te dragen.

Bad/Douche: Kupers Tuinreizen geeft de voorkeur aan authentieke hotels met karakteristiek uiterlijk en comfortabele sfeer. In dergelijke hotels zijn de meeste kamers voorzien van een badkamer met bad/douche combinatie. Dit houdt in dat u eerst in bad dient te stappen alvorens u kunt douchen. Wanneer u de voorkeur heeft voor een aparte inloopdouche, kunt u dit bij het boeken van uw reis doorgeven. Wij zullen deze voorkeur vervolgens bij het hotel in kwestie aanvragen.

Maaltijden: Kupers Tuinreizen maakt goede afspraken met alle hotels waarmee we samenwerken. De samenstelling van maaltijden is echter een heel persoonlijke zaak van het hotel en het land waar u te gast bent. Vooral in zuidelijke landen als Italië kent men andere maaltijden dan u gewend bent. Bij hotels die menukeuze bij het diner geven, dient u er rekening mee te houden dat dit op de eerste avond niet mogelijk is omdat u vaak pas kort voor het diner arriveert. Wanneer u niet tevreden bent over de maaltijden, dan raden wij u aan om dit meteen bij het hotel en/of uw chauffeur te melden. Achteraf kunnen wij immers niets meer wijzigen.

Tevens geldt dat de mogelijkheden voor koffie, thee en wat te eten bij tuinen in verschillende landen erg af kunnen wijken. In het Verenigd Koninkrijk is er bij vrijwel alle tuinen vaak een theehuisje en/of winkel of restaurant aanwezig, maar in landen als Frankrijk en Italië is dit vaak niet het geval.

Samenstelling reisgezelschap: Onze reizen worden geboekt door reizigers die eenzelfde passie hebben: tuinen. Het maakt dan ook niet uit welke leeftijd u heeft, wij proberen onze reizen zo samen te stellen dat ze voor iedereen geschikt zijn. Het kan voorkomen dat er kleine groepen meereizen op uw reis. Deze reisgezelschappen zijn vaak kleine tuinclubjes die gezamenlijk meereizen. Wij doen ons best om iedereen een mooie en prettige reis te bezorgen en vertrouwen erop dat al onze reizigers ditzelfde doel hebben. Mocht u tijdens een reis echter last ondervinden van één van uw medereizigers, dan raden wij u aan dit bespreekbaar te maken bij uw chauffeur.

Voltage Groot-Brittannië: In Groot-Brittannië worden de stopcontacten type G gebruikt. De netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz. Denkt u daarom bij een reis naar Groot-Brittannië aan een wereldstekker?

Niet helemaal tevreden? Indien u niet tevreden bent, dient u dit altijd ter plaatse aan te geven. Wij verzoeken u vriendelijk om ontevredenheden zo snel mogelijk te melden bij de hotelier en uw chauffeur. Klachten die na een reis worden gemeld, kunnen wij alleen ter kennisname aannemen. Kupers Tuinreizen geeft altijd binnen vier weken een inhoudelijke reactie op ontvangen klachten.